Annons

Annons

Annons

Insändare
INSÄNDARE: Ja, till en hållbar kommun

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Majoritetssamarbetet i Malung-Sälens kommun – S, C och L – kommer i kommunfullmäktige inte att verka för en rådgivande folkomröstning i frågan om vindkraft på Ripfjället.

Området på Ripfjället är utpekat som nationellt intresse för vindkraftverk och utgör 0,4 procent av kommunens yta. Vinden är en naturresurs som ger stora mängder förnybar el – elproduktionen i den tilltänkta parken beräknas vara högre än Trängslets vattenkraftverk. Den beräknade produktionen uppgår till mer än dubbelt av Malung-Sälens kommuns årliga elkonsumtion.

Annons

Annons

"Området på Ripfjället är utpekat som nationellt intresse för vindkraftverk och utgör 0,4 procent av kommunens yta," skriver majoriteten i Malung-Sälens kommun.

Genom att arrendera ut marken i 25 år bidrar vi till förnybar el, vilket rimmar väl med kommunens målbild att vara en hållbar tillväxtkommun. Kommunen får intäkter för sin mark med 6,5 miljoner per år, totalt 162,5 miljoner. Det är intäkter som kan användas för nya investeringar såsom ny simhall, gator och vägbelysning samt järnväg till Sälen. Dessutom finns ett tjugotal privata markägare inom området som har enskild äganderätt och förväntar sig avkastning för sin mark.

Enskilda medborgares intressen i Ripfjället krockar. En del tjänar pengar på detta och andra anser sig drabbas negativt. Vi förtroendevalda har fått uppgiften att fatta beslut som gagnar majoriteten av befolkningen. En vindkraftsetablering på Ripfjället skapar lokala arbetstillfällen och är bra för kommunen, därför säger vi ja.

Majoritetssamarbetet i Malung-Sälens kommun

Hans Unander, Lilian Olsson (S)

Pär Kindlund, Agneta Åhs Sivertsen (C)

Thomas Ericsson, Jessica Hellström (L)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan