Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Svenskt näringsliv: Dags att återstarta Dalarnas ekonomi!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Coronakrisen har inneburit en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag. Det andra kvartalet är det värsta i modern tid och medför kraftigt ökad arbetslöshet, med de sociala och ekonomiska följderna det innebär. Detta resulterar inte minst i att offentlig sektor får färre skattekronor att fördela, i en tid när det redan är svårt att finansiera den gemensamma välfärden.

Bara i Dalarnas län har 10 381 personer korttidspermitterats och hela 1 369 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Dalarnas län kommer till tillväxt igen.

Annons

"För att det ska finnas företag som växer och vågar ta risken att anställa krävs det som sagt ett gott företagsklimat. I dessa dagar för jag en god och konstruktiv dialog med länets kommuner om detta", skriver Henrik Navjord. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Annons

En stor majoritet av landets kommuner har gjort bra insatser för att underlätta för företagen under denna svåra tid, så också i vårt län. Vissa åtgärder bör på sikt återställas i samråd med näringslivet, medan andra är långsiktigt hållbara och kan göras permanenta. Men nu är också läge att se bortom krisen. Vi bör alla hjälpas åt att återstarta vår lokala ekonomi.

Det krävs ett omtag för den offentliga sektorn. När skatteintäkterna faller är det nödvändigt att hushålla med pengarna men också att se till så att man får så mycket för pengarna som möjligt. För detta krävs det en genomtänkt konkurrensutsättning och inte minst bättre upphandlingar. Investeringar och underhåll behöver tidigareläggas och fler aktörer måste ges möjlighet att komma med anbud genom uppdelade upphandlingar och minskat pappersarbete.

Incitamenten att arbeta måste även de öka, liksom viljan att anställa. De personer som har permitterats och varslats måste tillbaka i arbete. Det är helt nödvändigt för vår konkurrenskraft, men också för att minska det offentligas kostnader och för att lyckas med integrationsarbetet. Yrkesutbildningar i linje med det lokala näringslivets behov måste prioriteras. Det är helt nödvändigt för såväl kommunerna som de enskilda individerna.

För att det ska finnas företag som växer och vågar ta risken att anställa krävs det som sagt ett gott företagsklimat. I dessa dagar för jag en god och konstruktiv dialog med länets kommuner om detta. Råd, vägledning och snabb handläggning ska prägla kontakten med företagen. Det är viktigt att frågan om näringslivets behov prioriteras i det vardagliga arbetet och att hela kommunorganisationen identifierar egna åtgärder för att underlätta för företag som vill starta, växa och anställa.

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Sverige och Dalarnas län. Precis som vi har hanterat krisen tillsammans måste vi också göra återstarten tillsammans.

Henrik Navjord

Regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan