Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Svenskt Näringsliv presenterar reformpaket – "behövs kraftsamling för en återstart av Dalarnas näringsliv"

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna, presenterar en rad reformer för att klara den kris som pandemin innebär för svenska företag och svensk ekonomi.

Bild: Kenneth Westerlund

Annons

Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt har svensk ekonomi befunnit sig i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår har fått se sina livsverk gå under och sen krisen inleddes har över 11 000 personer i Dalarna blivit korttidspermitterade.

Vi på Svenskt Näringsliv presenterar nu, i ett första av flera åtgärder, ett offensivt paket för att rädda jobben och för att Sverige efter pandemin ska vara ett land som kan möta framtiden med tillförsikt.

Arbetsförmedlingen talar om en arbetslöshet som fortsätter att stiga och en ungdomsarbetslöshet som går över 100 000 personer. Risken är att den höga arbetslösheten biter sig fast med ekonomiska och sociala konsekvenser som följd. Detta kommer först en tid efter den akuta krisen. Kan sunda och välfungerande verksamheter klara sig igenom detta så kommer dock återstarten att bli så mycket enklare.

Annons

Annons

Jag, som regionchef i Dalarna, och Svenskt Näringsliv kommer därför att löpande under året presentera reformer som stärker svensk konkurrenskraft, skapar nya jobb och löser de strukturella problem som krisen gjort än mer akuta.

I det första jobbpaket som nu presenterats finns bland annat följande punkter med:

• Ett tryggat investeringsklimat med stopp för höjda skatter på jobb och företagande. Efterfrågan, handel och investeringar kommer igång när det råder förutsägbarhet och goda framtidsutsikter. Därför behöver det klargöras från regeringen att det under de kommande fem åren inte införs några skattehöjningar eller andra ökade bördor som slår mot företagen och jobben.

• En stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket. Företagens försämrade finanser riskerar att leda till minskade FoU-investeringar kommande år. Forskning är fundamentalt för att skapa välstånd. Dessutom är högt kunskapsinnehåll och innovation i Dalarna på sikt den enda vägen för att undvika att konkurrera med låga löner. Därför behövs insatser för att inte företagens forskning och utveckling ska falla kraftigt som en konsekvens av krisen. Svenskt näringsliv föreslår därför ett förstärkt FoU avdrag, en justering av expertskatten samt en tillfälligt ökad medfinansiering vid FoU-samverkansprogram.

• En förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring. Pandemin har lett till flera begränsningar i rörlighet för arbetskraft. Det är därför viktigt att rörligheten för arbetskraft inom EU prioriteras och omedelbart underlättas, att regeringen agerar för att reglerna kring karantän ses över, att nya kompetensutvisningar stoppas, att det möjliggörs för att utomeuropeiska medarbetare kan stanna hela säsongen, att resehinder som försvårar nya rekryteringar ses över och att nödvändiga affärsresor underlättas.

Annons

Annons

• En utbyggd digital infrastruktur för stärkt svensk konkurrenskraft. Att företag i Dalarna och Sverige kan dra nytta av digitaliserings möjligheter är avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Inte minst blir detta viktigt inom industrin där stora vinster finns inom digitaliserad produktion. För det behövs nu en utbyggnad av de digitala näten. Sverige behöver ta ett krafttag för att stimulera den fasta bredbandsutbyggnaden i hela Sverige och för att möjliggöra 5G-tekniken.

• Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift. Då arbetslösheten har ökat kraftigt och det kommer ta flera år innan den återhämtat sig till förkrisnivåer behövs sänkt arbetsgivaravgift. Under ekonomiska kriser och perioder med ökande arbetslöshet har unga historiskt sett, drabbats snabbare och hårdare. Det finns nu en stor risk att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet. Ett sätt att öka viljan att anställa unga är att sänka de kostnader som är förknippade med anställning.

Med hjälp av Svenskt Näringslivs kraftpaket kan återstarten efter pandemin bli enklare, skriver Navjord.

Bild: TT

Vi på Svenskt Näringsliv vet vilken kraft det finns i företagen i Dalarna och i Sverige. Nu handlar det om att fullt ut släppa lös denna kraft. Då kan företagen fortsätta skapa välstånd och nya jobb men också ta global ledning i klimatomställningen och i den digitalisering som fått ytterligare fart under pandemin. Nu behövs kraftsamling för jobben och en återstart av Dalarnas näringsliv!

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan