Annons

Annons

Annons

Jens Runnberg

ledare liberalRunnberg möter

Jens Runnberg
Jens Runnberg: När vi är som bäst håller vi lokala makthavare på tå - det behövs murvlar i kommunen

Under den gångna veckan fick de som prenumererar på DT.se klart för sig att hela 382 anställda i skolsektorn sagts upp inför skolstarten i denna höst.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Bild: Mikael Hellsten

Annons

De var inne som resurspersonal i olika lönebidragsanställningar och besparingen, som motsvarar kostnaden för 80 tjänster, kan komma att bli kännbar ute i Borlänges skolor.

Ändå är det så klart rätt av skolkommunalrådet Monica Lundin (L) att ta i rejält, eftersom hon i december 2019 plötsligt upptäckte ett underskott på 43 Mkr - det senaste kapitlet i en följetong med usel ekonomistyrning som rullat i åratal och som Borlänges socialdemokrati aldrig tagit tag i.

Ingen chef fick sluta efter detta fiasko med skattepengar.

Ingen nämnd eller toppolitiker hölls ansvarig heller.

Annons

Hela den politiska hösten i Borlänge kommun kommer att domineras av ett sparpaket som ska tackla det driftsunderskott vars dagsnotering just nu uppgår till cirka -85 Mkr.

Annons

Jo, du läste rätt. De kommunala förvaltningarna har nu en kostnadsnivå som ger ett driftsresultat på minus 85 Mkr om inget görs.

Härom året medgav de kommunala ekonomerna i årsbokslutet att "Den i strategisk plan angivna utgångspunkten att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som konsumeras uppfylls inte".

Vill makthavarna lämna detta ekonomiska arv till dem som är barn i Borlänge idag?

Man kunde ju tänka sig att något så drastiskt som att minska skolpersonalen med 382 personer skulle föranleda ett stort politiskt behov av att informera och förklara i transparens.

Men uppgiften om att 382 skulle få gå har aldrig föranlett några presskonferenser från Borlänges toppolitiker.

Det har aldrig skickats ut några pressmeddelanden från Borlänge kommuns svällande kommunikationsenhet om detta.

Samma dag som Borlänge Tidnings nyhetsredaktion efter klassiskt journalistiskt fotarbete (vi skärskådade de kommunala handlingarna inför barn- och utbildningsnämndens möte i onsdags) berättade för läsarna om denna anmärkningsvärda utveckling var Borlänge kommun angelägen om att själv nå ut till allmänheten om att den nu rullar ut en kommunal popfestival.

Den 17 oktober 2018 var den nya majoriteten färdig med sina förhandlingar och företrädarna för bland annat de två största partierna, Jan Bohman (S) och Karin Örjes (C) kunde glada skriva på ett program med 100 politiska punkter.

Bild: Jerry Brodin

Ett sådant kommunalt sammanhang är det förstås väsentligt mycket trevligare att figurera i med citat från kultur- och fritidsnämndens ordförande Maslah Omar (S) och kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S).

LÄS MER: Komplett tondövt att satsa på en kommunal popfestival i läget Borlänge är i

Annons

Annons

Vad vill jag ha sagt med den här diskrepansen mellan lappri och väsentligheter, i skillnaden mellan det aktiva kommunicerandet av en glättig kommunal bild och vad som borde vara hårda fakta, i den kommunala informationsgivningen?

Jo, att det behövs murvlar.

Yrkesverksamma proffs som tar reda på grejer och berättar vad de hittat för läsarna och ytterst allmänheten.

Det finns det forskning på.

Ett av de klassiska amerikanska tidningshusen, Rocky Mountain News i Denver, Colorado, lade, med hänvisning till raset i tidningsannonser och den minskande prenumerantstocken, ned tidningen 2009.

Fem år senare gjorde University of Portland en studie om konsekvenserna. Universitetet fann att kunskapen om lokalsamhällets utveckling och politik fallit kraftigt i Denver. Aktiviteterna kopplade till medborgerligt och politiskt engagemang minskade med en tredjedel.

I ett senare forskningsprojekt där Notre Dames handelshögskola och University of Illinois var med jämfördes samhällen som förlorat sina lokaltidningar (300 titlar i USA lades ned 1996-2018) med dem som hade livaktiga lokaltidningar kvar.

Forskningen visade att den kommunala upplåningen ökat mer, med siffror upp mot elva procent, i samhällen utan lokaltidning, där myndigheter och offentliga verksamheter hushållar sämre med skattemedlen utan lokal journalistisk granskning.

Självklart är utrymmet för kommunal korruption större där inget professionellt, dagligt argusöga är verksamt.

Medborgarna i dessa samhällen kommer framöver att få betala mer i höjda skatter än vad det kostade att prenumerera på lokaltidningen. En annan effekt forskningen pekade på var att spridningen av farliga sjukdomar ökar mer i samhällen som saknar lokaltidning. Konspirationsteorier får fäste.

Annons

LÅNGLÄSNING: En bra lokaltidning håller kommunen i trim

Annons

I stället finns i dessa samhällen en nyhetsinhämtning av medborgarna från sociala medier, som i kombination med bristande källkritik, leder till en sämre informerad allmänhet.

Sociala mediers algoritmer, som premierar inlägg som väcker känslostormar, befordrar inte heller en allsidigt informerad allmänhet.

Det behövs murvlar.

Det är förstås inte bra om majoritetspartierna (här Monica Lundin (L), Karin Örjes (C), Elina Brodén (MP), Jan Bohman (S) och Nicole Skoglund (OFA) går åt vänster, anser Jens Runnberg.

Bild: Jerry Brodin

Men samtidigt behöver vi som är verksamma med journalistik, oavsett om det är nyhetsjournalistik eller opinionsjournalistik, som jag, de ledarskribenter och de krönikörer jag anlitar, ägnar oss åt på dessa sidor i BT, vara självkritiska inför den utveckling som varit.

En stor del läsare längst till höger har under lång tid upplevt medier som mindre trovärdiga och i stället sökt sig till alternativmedier som bekräftar den världsbild de redan har.

Men kritiken mot att även nyhetsjournalistiken och till och med hela tidningen i olika kampanjer, ägnat sig åt så kallad agendajournalistik är en kritik vi måste ta på allvar.

Vi har heller inte följt med tillräckligt bra in i yngre mediakonsumenters kundförväntningar - de vill ha poddar, korta klipp och nyhetssammanfattningar där de kan välja fördjupningar. Men livesändningar vid stora nyhets- och sporthändelser i Borlänge har vi sedan länge varit bäst på.

Annons

En lokaltidning måste arbeta med ständiga förbättringar. När vi är som bäst håller vi de lokala makthavarna på tå och ställer höga krav på oss själva.

Ett led i det är naturligtvis det strategiska beslutet av tidningsägarna att tona ned konceptet DT och i stället uppvärdera den läsarnära lokaljournalistiken i Borlänge.

Steg två i den strategin ser du resultatet av i tidningen i dag. Antalet Borlängereportrar har växt kraftigt. BT har fått en egen, oberoende liberal ledarredaktion, där publiceringsbesluten och de lokala rösterna har en redaktör för just opinionsjournalistiken i Borlänge. Kulturredaktionen vänder blickarna mot Borlänge och kommer att anlita goda kulturskribenter just här.

Annons

LÄS MER: Sveriges vackraste mediehus är nu fullt av journalister

Det blir inte några insändare och debattartiklar i papperstidningen om trafiksituationen i Mora framöver. På Facebook drar vi i gång satsningen Snacka om Borlänge (gå med i den gruppen!), vilket också kommer att synas här i tidningen. Vi tror på journalistiken och vi tror på tidningen.

Tidningen är i en kraftig omstöpningsperiod. Nybygget är inte färdigt och du kan själv vara med och komma med åsikter om hur tidningen borde bli.

Alltså:

Vill du få veta vad som händer i Borlänge? Ibland se IK Brages mål i realtid? Vill du få nyheter av reportrar som utan att snegla på konsekvenserna publicerar det som är sant och relevant?

Annons

Vill du ha journalistik som är en följd av en redaktionell process med källkritik och etiska regler?

Vill du ha en effektiv kommunal och regional förvaltning som inte slösar pengar på mindre viktiga utgifter, som i förlängningen ger sådana underskott att en skattehöjning blir oundviklig?

Då ska du prenumerera på Borlänge Tidning och/eller dt.se.

Själv tycker jag ju att nyheter ska prassla.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan