Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Tillsammans kan vi återstarta Dalarna och Sverige 

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Coronakrisen har slagit hårt mot företag och jobb i hela landet. I Dalarnas län är just nu 10 728 personer arbetslösa. Att återstarta Dalarna och Sverige kommer att kräva ett näringsliv som vågar investera och anställa. Det måste vara utgångspunkten för Dalarnas politiker i sitt arbete nu och framåt.  

Vi ska sikta högre än att bara ta oss tillbaka dit vi var innan pandemin bröt ut. Inte bara för att återhämtningen kommer kräva mer, utan för att företagsklimat och konkurrenskraft redan innan krisen var under press. 

Pandemin har visat på styrkan i det svenska närings- och arbetslivet. Omställningen till nya förhållanden har gått fort. Medarbetare och företagare har gjort ovärderliga insatser som räddat verksamheter för framtiden.  

Annons

Det är viktigt att åtgärder som hjälper sunda verksamheter att övervintra fortsätter och förlängs så länge de behövs. 

Annons

 Samtidigt finns det anledning att känna optimism. Det finns en kraft i det svenska samhället och i näringslivet som inte bara tar oss genom den akuta krisen, utan som också pekar mot framtiden.  

Nu gäller det att förändra till det bättre för framtiden. Här är viktiga delar i det arbetet: 

1) Bekämpa arbetslösheten och stärk kompetensförsörjningen.

Drivkrafterna för arbete och stimulanser för att anställa behöver stärkas. Färsk statistik visar att faktiskt arbetade timmar har rasat sedan mars månad. Förutom en ökad arbetslöshet, finns det permitterade som än så länge har jobbet kvar.

Möjligheter för dessa att återgå i jobb är helt avgörande. Vår ambition är att hitta lösningar i förhandlingarna med PTK och LO om arbetsrätten. De viktigaste framtidsinvesteringarna behövs i utbildningssektorn. Utanförskapet kan bara brytas om vi har en fungerande skola. Och Sveriges konkurrenskraft kan bara säkras om vår högre utbildning och forskning håller högsta internationella klass. Här börjar det nu tas initiativ i länet kring samverkan skola/näringsliv.

2) Inför ett skattestopp.

Regeringen bör i samband med höstbudgeten göra en principdeklaration om att skatterna på företagande inte kommer att höjas varken denna eller nästa mandatperiod. Den utfästelsen behöver även oppositionen ansluta sig till. 

Annons

Att försämra villkoren för företagande och investeringar skulle slå direkt mot jobbskapande och därmed mot förutsättningarna att minska arbetslöshet och utanförskap. 

Annons

3) Öka öppenheten och handeln med omvärlden.

Pandemin får inte bli en ursäkt för att försämra konkurrensen eller öka protektionismen. Det gäller i Sverige och det gäller internationellt. Sverige har en viktig roll att spela för öppenhet både inom EU och gentemot omvärlden. 

Jag möter varje vecka företag som både kan och vill vara motorn för att ta oss ur krisen. Men det förutsätter en klok och uthållig politik. Låt därför höstbudgeten bli startpunkten där det kortsiktiga krisarbetet växlas över i ett långsiktigt återhämtnings- och förändringsarbete till det bättre. Möjligheterna finns. Låt oss ta vara på dem.  

Henrik Navjord.

Bild: Arkivbild, Kenneth Westerlund

Henrik Navjord

Regionchef, Svenskt Näringsliv, Dalarna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan