Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Svenskt näringsliv: Brott och otrygghet ett reellt hot mot Dalarnas företag

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I juni månad presenterade regeringen ett förslag till en ny lag för brottsförebyggande arbete i landets kommuner. I korthet innebär det att kommunerna från och med 2023 får ett lagstadgat ansvar för att kartlägga brottslighet, ta fram åtgärdsförslag och samordna lokala brottsförebyggande samarbeten. I detta arbete är det viktigt att kommunerna inkluderar näringslivet.

När länets kommuner får prioritera de viktigaste åtgärderna för att förbättra företagsklimatet hamnar ökad trygghet och minskad brottslighet i många kommuner högt.

I Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet hamnar otrygghetsfrågan på första plats i Borlänge, Avesta och Hedemora. Ett av fyra företag i länet uppger att brott och otrygghet påverkar dem och deras verksamhet på ett negativt sätt. I dessa kommuner skapas nu handlingsplaner tillsammans med näringslivet vilket är nödvändigt!

Annons

Annons

"I Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet hamnar otrygghetsfrågan på första plats i Borlänge, Avesta och Hedemora." Det skriver regionchef Henrik Navjord.

Bild: TT, Mikael Hellsten

Företagen är ofta brottsoffer, vilket resulterar i stora omkostnader. Exempelvis kan nämnas bedrägerier, stölder från byggarbetsplatser och utpressning mot restauranger. Enbart för handelns del överstiger företagens kostnader för brottsligheten statens hela polisbudget.

Utvecklingen är alarmerande och behöver bekämpas. En viktig åtgärd som företagare är att anmäla samtliga brott, oavsett egen upplevd allvarsgrad av brottet. Det är först när brotten anmäls som polisen och kommunen får en heltäckande bild av problemet och kan prioritera sina resurser. Därefter är det polisens uppgift att utreda och förebygga brotten och kommunens att ta sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet tillsammans med företagen och inte minst fastighetsägarna.

Den lågprioriterade mängdbrottslighet som drabbar många företag uppmärksammas för lite, trots att den är väldigt utbredd och kostar företagen i Dalarna enorma belopp, för att inte tala om obehag för personal.

Brottsligheten är en fråga varje kommun. Vem vill etablera en ny butik där hot och stölder hör till vardagen? Vem vill bo i en stadsdel där näringsidkare blir utpressade och tvingas slå igen sin verksamhet? Vem vill flytta till en stad eller kommun som får den stämpeln? Den negativa utvecklingen riskerar att stöta bort investeringar i vårt län.

Annons

Vem vill etablera en ny butik där hot och stölder hör till vardagen? Vem vill bo i en stadsdel där näringsidkare blir utpressade och tvingas slå igen sin verksamhet?

Annons

Att kommunerna inkluderar näringslivet som en part i det brottsförebyggande arbetet är en förutsättning för att tillsammans skapa en hållbar och attraktiv kommun, inte bara i stadskärnorna.

Det finns goda exempel från Dalakommuner där kommuner i samarbete med det lokala näringslivet kunnat öka tryggheten i områden. Inspireras av dessa!

Brottsligheten kommer ”tyvärr” att vara en prioriterad fråga långt framöver, både för privatpersoner och företag. Därför är det hög tid att det brottsförebyggande arbetet tar fart på riktigt tillsammans med näringslivet.

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan