Annons

Annons

Annons

Annons

Leksand

Han gjorde stort avtryck i Leksand – minnesord över Ingemar Sandin

Hedersmannen Ingemar Sandin från Leksand har gått ur tiden, 80 år gammal. Många är de människor som haft stor glädje av Ingemar Sandins generositet, engagemang och hans många ideella arbetsinsatser.

Ingemar var i ordets rätta bemärkelse en hedersman och hade en förmåga att skapa entusiasm och engagemang kring de frågor han brann för. Ingemar var också en handlingens man och var ständigt beredd att bistå olika kulturella och ideella föreningar med konkreta insatser.

Ingemar växte upp i ett lantbrukarhem i Tierp där familjen hade ett brinnande intresse för samhällsfrågor och politik och önskade att skapa en mer trygg och service- och utvecklingspräglad landsbygd. Det politiska intresset blev också under många år ett aktivt engagemang för inte minst Leksands utveckling där han som bland annat ordförande för Hem & Skola var med och bidrog till skolans utveckling i samverkan med lärare och förtroendevalda.

Annons

Ingemar avslutade en lång karriär inom den statliga postverksamheten (från det statliga Postverket till Postnord AB) som postmästare i Leksand. Dessförinnan hade han varit verksam på flera andra orter inom företaget runt om i landet innan han för cirka 40 år sedan flyttade med familjen till Leksand och blev ansvarig för de olika postverksamheterna som postmästare. Som chef var han en lyssnande person och generös och hjälpsam för sin personal.

Annons

Bland Ingemars många övriga engagemang spelade IOGT/NTO en särskilt viktig roll under många år. Han var under en längre period ansvarig för bland annat Åsengården högst upp på åsen mitt emot Sollerön med milsvid utsikt över Siljan. Även i Leksandavdelningen av IOGT/NTO gjorde Ingemar många konkreta insatser för att stärka rörelsens betydelse på orten. Sveasalen och Visir, som rörelsen äger och driver, spelar fortfarande en viktig roll för leksingarnas kulturella upplevelser och engagemang.

Utöver dessa ideella insatser var han under många år styrelsemedlem i Norets byalag och bidrog i hög grad till att uppmärksamma vikten av att ha kvar en mångfaldig och kvalitativt bra service i centralorten för hela kommunen. Samtidigt intresserade han sig ständigt för de små byarna utanför tätorterna med önskemål att de får tillgång till och kan behålla en bra basservice.

Det som hans många grannar kanske mest av allt kommer att minnas Ingemar för är hans målmedvetna arbete under flera år för att få kommunen att göra en fullständig nyinvestering i omgivande kvarters tidigare miserabla vägar.

Resultatet blev i det närmaste perfekt.

Annons

Ingemars vänner kommer säkert ihåg hans stora filmintresse och eget filmande. Hans videoarkiv återger bilder från Posten i Leksand, Musikskolan, Musik vid Siljan, broöppning, midsommar med mera. Ingemars filmarkiv är förstklassig samtidsdokumentation om Leksand och värdefull gåva till kommande generationer.

Annons

Många i Leksand och i andra orter där Ingemar gjort avtryck känner idag en stor tomhet när Ingemar gått ur tiden. Hans stora ideella deltagande i de nämnda folkrörelserna, i den kristna hjälporganisationen Hela Människan och i musik-, teater- och olika kulturföreningar tog en väsentlig del av Ingemars tid i livet. Utan människor som han skulle vårt samhälle knappast fungera särskilt väl – ännu idag – och han hade stora förhoppningar om att de unga generationerna på nytt skulle stimuleras att ägna mer tid åt ideellt arbete på alla områden.

Vi som undertecknat dessa minnesord har haft glädjen av att få lära känna Ingemar under många år och ta del av hans kunskaper, erfarenheter och framtidsdrömmar.

Mia Nylén

Mats Rapp

Nils Gunnar Storerkers

Jovica Marceta

Christer Plars

Ronny Svensson

Annons

Annons

Till toppen av sidan