Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Arbetsförmedlingen har lämnat walkover – vi behöver göra deras arbete

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"När AF försvann från flera orter avslutades det operativa samarbetet på individnivå som hade varit under många år", skriver kommunstyrelseordförandena i Dalarnas samtliga 15 kommuner.

Bild: Arkivbild, Mikael Johansson

Annons

Efter reformeringen av arbetsförmedlingen (AF) har konsekvenserna av förändringen tydligt framträtt. Otydliga beslut och en ojämlik bedömning mellan regionerna har gjort att det numera spelar roll var du bor för att få den hjälp och tillgång till de insatser som du som medborgare har rätt till.

Den grupp som drabbas mest är de personer som har störst behov av hjälp och insatser från arbetsförmedlingen. Det är främst långtidsarbetslösa, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning.

I många kommuner stängdes AF:s kontor ner. Man lovade att det ändå skulle finnas fysisk närvaro i kommunerna då arbetsförmedlare skulle kunna åka ut och träffa sina klienter på plats. Man pratade även om att statens servicecenter skulle ta de personliga mötena som lätt skulle kunna avhjälpas direkt via digital teknik. Annars så skulle man ha personliga digitala distansmöten med de som klarade av detta. Det var i alla fall planen.

Annons

Annons

Resultatet blev ett helt annat. För när AF försvann från flera orter avslutades det operativa samarbetet på individnivå som hade varit under många år. Den så viktiga lokala kännedomen om både arbetssökande och näringsliv försvann därmed. Allra värst blev det för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Statens servicecenter finns inte heller i alla kommuner.

Vilka följder har detta då fått? Bland annat har långtidsarbetslösheten i Dalarna ökat med 5,8 procent bara under det senaste året och för de med 24 månaders arbetslöshet har den ökat med 19,4 procent.

Har arbetsförmedlingen lämnat walkover? Ja, säger vi i dalakommunerna. Kommunerna behöver nu göra AF:s arbete, dessutom utan att få ekonomisk kompensation.

Kommunerna behöver nu göra AF:s arbete, dessutom utan att få ekonomisk kompensation.

Arbetsförmedlingen har också minskat sina stödinsatser till de arbetslösa. Exempelvis har AF i Dalarna minskat arbetsmarknadsutbildningen med hela 48,1 procent trots att man vet att den ger bra resultat. Även andra insatser som leder till anställning har AF minskat eller helt slutat med som exempelvis introduktionsjobb -26 procent, extratjänster -17 procent, lönebidrag -10,8 procent samt särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga -4,2 procent.

Vi dalakommuner har vid flera tillfällen lyft vår oro över arbetsförmedlingens minskade lokala närvaro och minskade insatser till långtidsarbetslösa. Nu ser vi tyvärr tydligt konsekvenserna av arbetsförmedlingens förändringar. Vi ser arbetsförmedlingens avsaknad av lokal närvaro i de kommuner som tappade AF-kontoren. Vi ser ett stort behov av lokal närvaro för att hjälpa de individer som har störst behov till rätt insats.

Annons

Annons

Sedan reformeringen har inte en enda arbetssökande fått möjlighet till ett fysiskt möte av en arbetsförmedlare.

Sedan reformeringen har inte en enda arbetssökande fått möjlighet till ett fysiskt möte av en arbetsförmedlare. AF hänvisar till pandemin och säger att de beslutat att inte träffa deltagare fysiskt. Andra tolkningar har gjorts av arbetsförmedlingar i andra regioner, där har man i stället valt att fortsätta fysiska möten även under pandemin. Det här skapar ojämlika förutsättningar.

En kommun kan till exempel helt sakna lokalt knuten kompletterande aktör som har kunskap om och nätverket av individer respektive arbetsgivare. I andra kommuner riskerar man däremot att ha så många aktörer att det ställer till problem för arbetsgivarna när de tvingas lägga ner tid på att samordna dessa.

Foto: Anders Wiklund/TT

Det är av stor betydelse att vi i kommunerna får en eller ett fåtal aktörer att samarbete med över tid. Någon som kan bygga upp kunskap om lokala förhållanden och arbetssökande och sedan matcha dessa. Dessa aktörer bör även hjälpa de som står längst bort från arbetsmarknaden.

Vi önskar en tydlig styrning av AF kring möjligheterna för kommunerna att göra överenskommelser kring hur vi kan samverka kring de arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden. En lokal närvaro där AF tar ett rejält ansvar för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Annons

Vi i dalakommunerna skulle kunna göra detta mycket bättre, om vi får de ekonomiska resurserna. Vi har den lokala kännedomen och vi har receptet. Vi är redo!

Annons

Kommunstyrelsens ordförande (S) Avesta kommun, Lars Isacsson

Kommunstyrelsens ordförande (S) Borlänge kommun, Jan Bohman

Kommunstyrelsens ordförande (C) Falu kommun, Joakim Storck

Kommunstyrelsens ordförande (C) Gagnef kommun, Fredrik Jarl

Kommunstyrelsens ordförande (S) Hedemora kommun, Stefan Norberg

Kommunstyrelsens ordförande (C) Leksands kommun, Ulrika Liljeberg

Kommunstyrelsens ordförande (S) Ludvika kommun, Leif Pettersson

Kommunstyrelsens ordförande (S) Malung-Sälens kommun, Hans Unander

Kommunstyrelsens ordförande (C) Mora kommun, Anna Hed

Kommunstyrelsens ordförande (C) Orsa kommun, Mikael Thalin

Kommunstyrelsens ordförande (C) Rättviks kommun, Ulrica Momqvist

Kommunstyrelsens ordförande (S) Smedjebackens kommun, Fredrik Rönning

Kommunstyrelsens ordförande (S) Säters kommun, Mats Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (C) Vansbro kommun, Stina Munters

Kommunstyrelsens ordförande (C) Älvdalens kommun, Kjell Tenn

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan