Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Lyssna på Dalarnas jägare – agera enligt riksdagens beslut i vargfrågan

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Skillnaden mellan de folkvaldas beslut och utfallet bidrar till ökad polarisering i vargfrågan och förtroendet för politiken urholkas när det upplevs som att myndigheter inte agerar enligt demokratiskt fattade beslut", skriver ett antal socialdemokrater i Dalarna.

Bild: Henrik Nyblad, Arkivbild

Annons

Närheten till naturen och möjligheten till en fritid i skog och mark är en av Dalarnas största tillgångar. Jakt, fiske och friluftsliv är viktigt för både livskvalité och ekonomisk utveckling i hela vårt län. Och som vanligt när många intressen ska samsas så uppstår det intressekonflikter och då är det politikens roll att föreslå kompromisser och lösningar som tar utvecklingen framåt.

Just nu sliter rovdjursfrågan i vårt län. Som vanligt har extrempositionerna lättast att få utrymme i debatten. Men de är egentligen ganska ovanliga. De allra flesta jägare och rovdjursvänner har förståelse för varandras perspektiv och vill hitta en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning som tar hänsyn till så många perspektiv som möjligt.

Annons

2013 beslutade riksdagen i bred majoritet om en ny rovdjurspolitik. Den överenskommelsen utgör en fredslinje i en fråga som emellanåt varit mycket infekterad. I beslutet slås fast att antalet vargar ska ligga mellan 170 och 270. Den senaste inventeringen från Naturvårdsverket uppskattar antalet vargar i landet till runt 400 och om några veckor är de betydligt fler. Skillnaden mellan de folkvaldas beslut och utfallet bidrar till ökad polarisering i vargfrågan och förtroendet för politiken urholkas när det upplevs som att myndigheter inte agerar enligt demokratiskt fattade beslut.

Annons

Många utanför skogslänen kanske inte vet hur mycket av naturvården som bygger på folkrörelser. Alla från den lilla fiskevårdsföreningen som säljer fiskekort till stora Naturskyddsföreningen och Jägareförbundet består av enskilda medlemmar som gått samman för att sköta om och förvalta Sveriges kanske enskilt största resurs – våra stora naturområden. Utan jägarna fungerar inte viltförvaltningen. Det är de som eftersöker skadade djur, bedriver skyddsjakt när så beslutas och minskar viltskadorna i trafiken.

I Dalarna är jakten långt ifrån den överklasshobby som den ibland framställs som utan en lokalt förankrad folkrörelse (...).

I Dalarna är jakten långt ifrån den överklasshobby som den ibland framställs som utan en lokalt förankrad folkrörelse som samverkar med kommuner, myndigheter och andra föreningar och är avgörande för livskvalitén i våra samhällen.

Vi anser att all myndighetsutövning måste ha en bred acceptans hos de närmast berörda. Vi lyssnar på jägarna i vårt län som är på väg att tappa förtroendet för politiken på grund av rovdjursfrågan. Det vi hör är inga extrema positioner utan en folkrörelse som börjar bli frustrerad. Vi hör besvikelsen över att det riksdagsbeslut som man hoppades skulle bidra till bred uppslutning kring en kompromiss, inte följs.

Annons

I förslaget till regionalt valprogram för Socialdemokraterna i Dalarna som ska antas på distriktskongressen 9 april står att:

Annons

► Rovdjurstrycket i länet ska minska

► Den regionala viltvårdsförvaltningen ska ges större befogenheter

► Att Dalarna ska bli försökslän för lokal viltvårdförvaltning.

Därtill menar vi som undertecknar denna artikel att regeringen skyndsamt bör agera för att säkerställa att rovdjursförvaltningen drivs i linje med de nivåer som beslutades 2013 och vi kommer föreslå att detta också blir distriktskongressens beslut.

Är det något vårt parti vet är att när det mullrar i folkrörelser då gör makthavarna bäst i att lyssna.

Hans Unander (S), Malung

Gunilla Elings-Friberg (S), Orsa

Erik Nises (S), Borlänge

Birgitta Örjas (S), Malung

Nils-Erik Edlund (S), Vansbro

Jonas Lennerthson (S), Falun

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan