Annons

Annons

Annons

Annons

Stora Tuna

Debatt
Små pengar kan kraftigt förbättra situationen för cyklister vid kyrkan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Erik Nyholm, Jerry Brodin

Annons

Borlänge kommun har tidigare deltagit i Cykelfrämjandets Kommunvelometer som är en nationell jämförelse på hur bra kommunerna är för cyklister. 2022 är vi med igen och får 32,5 i totalpoäng (vinnaren Uppsala fick 80 p). Även om Borlänge får höga poäng inom befintlig infrastruktur och cykelpolitik har vi enligt Cykelfrämjandet goda möjligheter att utveckla arbetet inom uppföljning och mätning av flöden. Det skulle ge kommunen viktig information och kunskap för att utveckla insatser för att uppmuntra medborgarnas cykling och därmed fossilfritt resande.

Hans G Holmén, vice ordförande KD i Borlänge, önskar säkerhetsförbättringar av cykelstråken i Borlänge.

Bild: Jerry Brodin

Annons

I Cykelfrämjandets fördjupade rapport för Borlänge kommun (Kommunvelometer 2021) anges behov av mätning av cykelflöden. Tyvärr har inte Borlänge kommun enligt Cykelfrämjandet utfört cykelflödesmätningar de senaste fem åren.

Annons

Cykelbanan förbi Stora Tuna kyrka (Tunavägen) anges som prioriterat nät på Borlänge energis karta över nivåer i vinterväghållningen och man får då förutsätta att flödet av cyklister är ansenligt och en mätning skulle bekräfta detta.

KD i Borlänge vill lyfta fram den dåliga trafiksituationen för oskyddade trafikanter på den del av den asfalterade ytan framför Stora Tuna kyrka där kommunen är väghållare.  

Cykelvägen som passerar Stora Tuna-kyrka är ett av Borlänges bästa GC-stråk – utom just här. Här slutar staketet som skiljer biltrafiken från GC-stråket och under en 66 meter lång sträcka finns inga markeringar överhuvudtaget.

Bild: Erik Nyholm

Situationen är den att oskyddade trafikanter, på cykel, till fots eller på elsparkcyklar, nu har och har länge haft ca 66 meter helt outmärkt del av en färdväg som på bägge sidor om denna omarkerade yta är skyddade av räcken, GC-stöd, gräsremsa eller nivåskillnader. Det här är ett av de bästa GC-stråken i kommunen, men med en brist på 66 meter som enkelt kan åtgärdas.

Bilparkeringen, som är i enskild ägo, framför Stora Tuna kyrka används av både kyrkobesökare och besökare till närliggande Frostbrunnsdalen. Som den nu är utformad finns ingen körledning för oskyddade trafikanter ut mot Tunavägen, vilket innebär fara och känsla av otrygghet. Eftersom parkeringsfickorna närmare kyrkan är utformade med svag lutning riktade ca 30 grader mot Tunavägen blir resultatet Le Mans-starter från parkeringen över den helt outmärkta gång och cykel-banan ut på Tunavägen.

Annons

Annons

Lösningen som KD förespråkar är att med regelmässiga vägmarkeringar förstärka den optiska ledningen för såväl bilister som oskyddade med förslagsvis vägmarkering för ”cykelpassage” eller ”cykelöverfart” kompletterad med symbolen för ”cykel”.

En enkel räkneövning visar att de föreslagna markeringarna kostar cirka 6 000 kronor.

Totalt, en skattning, på ca 10 000 kronor inkluderat arbetsplatsskydd för att kraftigt förstärka säkerheten för oskyddade trafikanter på ett av kommunens huvudstråk för gång och cykel.

Hans G Holmén, Vice ordförande KD i Borlänge

Annons

Annons

Till toppen av sidan