Annons

Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
I tisdags klubbade fullmäktige valfrihet i Borlänges äldreomsorg

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Att öka borlängebornas möjligheter till egna val inom äldreomsorgen är en hjärtefråga för Centerpartiet. På tisdagen tog kommunfullmäktige i Borlänge det efterlängtade och historiska beslutet om valfrihet inom hemtjänsten. Privata utförare ska upphandlas, motsvarande 30 % av den totala hemtjänstverksamheten.

En valfrihetsreform var ett av de löften som den nya majoriteten gav efter valet 2018. Utredningstiden har varit lång till följd av arbetsbelastningen under pandemin men nu är äntligen ett beslut fattat.

När vi ger människor möjlighet att välja ökar chansen att äldre får den service och omsorg som passar just dem.

Det innebär att privata hemtjänstföretag kommer att få lämna anbud på hemtjänsten inom specificerade geografiska områden. Kommunen delas in i två till tre geografiskt avgränsade kommundelar. Kommunen kommer att erbjuda hemtjänst i alla kommundelar men brukarna ska dessutom kunna välja mellan privata utförare i varje kommundel. Alla Borlängebor ska dock ha rätt att välja kommunen som utförare. De äldres valfrihet kommer att gälla både omvårdnads- och servicetjänster.

Annons

Annons

Nu sätter arbetet igång med att ta fram underlag för upphandlingen som bland annat ska innehålla krav på kvalitet, villkor för personal och former för insyn och uppföljning. När sedan kontrakt har tecknats behövs tid för förberedelser både hos kommunen och de företag som upphandlats. Först mot senare delen av 2023 kommer allt vara klart.

När vi ger människor möjlighet att välja ökar chansen att äldre får den service och omsorg som passar just dem. Flera aktörer gör också att vi kan jämföra arbetssätt, kvalitet och uppnådda resultat mellan privat och kommunal verksamhet. Det stimulerar till förbättringar. Ett område där vi behöver bli bättre gäller kontinuitet. Idag träffar en person med hemtjänst i genomsnitt 15 personer som jobbar i hemtjänsten under två veckor. Det innebär att många äldre med stora omsorgsbehov träffar betydligt fler.

Det är en fördel för personalen att det finns flera arbetsgivare att välja mellan. Vi kommer att kunna se nya arbetssätt som kan stimulera medarbetarnas engagemang. Vi hoppas det ska göra att fler vill arbeta i hemtjänsten. I vår kommun finns många engagerade medarbetare som gör ett väldigt fint jobb inom äldreomsorgen och som vi hoppas vill fortsätta i verksamheterna.

Bild: Johannes Gullbrand

Annons

Vi beklagar och är förvånade över att Moderaterna motsätter sig denna valfrihetsreform. Moderaterna vill bara lägga ut ett särskilt boende på en privat utförare. Det skulle inte öka valfriheten för borlängeborna. Flera år senare vill de eventuellt införa valfrihet i hemtjänsten enligt ”Lagen om valfrihetssystem”, LOV. Det är ett sämre alternativ än att som nu beslutats, att upphandla enligt ”Lagen om offentlig upphandling”, LOU. Erfarenheter från andra kommuner visar att upphandling enligt LOU är bättre, för det ger större kontroll över vilka som får utföra hemtjänst.

Karin Örjes, kommunalråd, centerpartiet,

Linda Zetterström, centerledamot i omsorgsnämnden

Monika Selahn, centerledamot i omsorgsnämnden

Ulf Rydén, centerledamot i omsorgsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan