Annons

Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Vi vill skapa ett Borlänge där människor känner sig delaktiga

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Mikael Hellsten

Annons

Centerpartiet har drivit på för att äldre i Borlänge ska kunna välja en privat utförare av hemtjänst, något som har beslutats i kommunfullmäktige och kommer att bli verklighet.

Vi har också lagt förslag om att införa ett förenklat sätt att erbjuda äldre hemtjänst, vilket nyligen beslutades i omsorgsnämnden. Nu pågår ett arbete för att precisera från vilken ålder detta ska gälla, vilka typer av serviceinsatser som ska ingå och hur många timmar i veckan det ska vara möjligt att få tjänsterna.

Annons

Annons

Det innebär att äldre över en viss ålder, som enbart önskar vissa serviceinsatser, automatiskt ska få rätt till ett antal timmars hjälp utan att behovet behöver utredas. Om den äldre har större hjälpbehov får man ansöka på vanligt sätt. Nästa steg i vårt valfrihetsarbete handlar om LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De som får stöd enligt LSS i Borlänge kommun får ett tidsbegränsat beslut och när det beslutet går ut ska brukaren ansöka om insatsen på nytt, om behovet kvarstår.

Vi vill ge personer i behov av insatser enligt LSS en långsiktig trygghet där de vet att de får de insatser de behöver och har rätt till, utan att behöva göra nya ansökningar när beslutet går ut. De flesta i behov av insatser enligt LSS har livslånga behov och ska inte behöva utsättas för integritetskränkande utredningar vid upprepade tillfällen om behoven inte har förändrats sedan tidigare utredning.

Vi vill därför ersätta den omfattande omprövningsprocessen med uppföljande samtal kring beslutet där brukaren tillsammans med handläggaren för en dialog om behoven, utan att en omfattande utredning genomförs. Det här är exempel på hur Centerpartiet vill ge kraft till varje människa. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina egna liv och forma sin egen framtid. Centerpartiet vill skapa ett Borlänge där människor känner sig delaktiga och vill ta ansvar för sig själv och för varandra. Det är tillsammans vi får vår kommun att utvecklas. Centerpartiet är bra för hela Borlänge.

Annons

Annons

Linda Zetterström, Monika Selahn, Ulf Rydén, centerledamöter i omsorgsnämnden

Centerpartiet vill, enligt debattartikeln, skapa ett Borlänge där människor känner sig delaktiga.

Bild: Arkivbild, Mikael Hellsten

Annons

Annons

Till toppen av sidan