Annons

Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Ett nytt program för ett tryggare Borlänge

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild, Mikael Hellsten, Tomas Nyberg

Annons

Borlänge är en bra stad att bo i för de flesta. Vi har yrkesskickliga arbetare, många framgångsrika företag och ett urstarkt idrotts- och kulturliv. De kommande åren ska Borlänge växa, ge plats för en ny stor industri med 1 000 jobb och positiva effekter i hela vår region. Högskolan ska flytta till centrum och, förutom att trygga utbildningsmöjligheter i kommunen, liva upp stadskärnan.

Men för att Borlänge ska bli starkare måste vi våga prata allvar om våra problem. Vår kommun är en av Sveriges mest segregerade och bostadsbristen är stor.

Många i Borlänge upplever otrygghet och inte minst ungdomsbrottslighet och personrån skrämmer och hämmar utvecklingen i vår stad.

Vår välfärd är under press där både skola och äldrevård behöver mer resurser för att öka kvalitén för oss medborgare och rekrytera duktig personal.

Annons

Annons

Många borlängeföretag upplever att näringslivsklimatet har försämrats.

Visserligen växer vår ekonomi och kommunens budget är i god balans, men för att utveckla Borlänge krävs prioriteringar på tre områden.

- Fler måste jobba och försörjningsstöden minska

- Sjuktalen måste ner

- Tillgången på goda bostäder måste öka för att skattekraften från nya företagsetableringar ska stanna i Borlänge

Vi vill införa aktivitetsplikt för alla som har arbetsförmåga men behöver försörjningsstöd. Vi vill sluta tillåta försörjningsstöd och etableringsersättning vid uthyrning av bostäder i områden där arbetslösheten är särskilt stor, för att motverka boendesegregationen.

Vi måste göra en grundlig revision av samtliga kommunala arbetsplatser för att, avdelning för avdelning, kunna vidta åtgärder för att sänka sjuktalen och höja kvalitén i välfärden för våra medborgare.

Vi ska bygga minst 2500 nya bostäder i kommunen. Särskilt måste vi fokusera på att öka utbudet av villatomter och småhus. Alla nya områden ska ha blandande upplåtelseformer och i områden där bostadsrätter saknas ska fler boende erbjudas möjlighet att köpa sitt boende.

Utöver detta ska vi genomföra en bred trygghetssatsning med fler poliser och kameror i brottsutsatta områden, särskild satsning mot ungdomsbrottslighet, stopp för svartuthyrning och intensifierat arbete mot välfärdsbrottslighet och näringslivskriminalitet.

Skolan ska ha fler behöriga lärare och speciallärare och vara en trygg och lugn plats för barn och unga. Äldre ska ha god omsorg, trygga boenden och trevlig fritid. Välfärd och effektiv samhällsservice ska alltid gå före administration och projekt med oklar nytta för medborgarna. Därför ska även kommunens förvaltnings- och styrmodell revideras för att öka effektiviteten och prioritera om resurserna mot maximal effekt för välfärd, bostadsmarknad och näringslivsklimat.

Annons

Annons

Men det kommer också att krävas bättre samarbete och dialog med alla goda krafter. Tillsammans med medborgare, företag och föreningar kan vi göra Borlänge till en tryggare kommun att bo i för alla.

Erik Nises, kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna i Borlänge

Cilla Rohdin (S), tvåa på fullmäktigelistan

Jussi Nieminen (S), trea på fullmäktigelistan

Erik Nises, kommunalrådskandidat för Socialdemokraterna i Borlänge.

Bild: Arkivbild, Mikael Hellsten

Jussi Nieminen (S), trea på fullmäktigelistan.

Bild: Tomas Nyberg

Cilla Rohdin (S), tvåa på fullmäktigelistan.

Bild: Mikael Hellsten

Annons

Annons

Till toppen av sidan