Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
S får gärna ta våra förslag – det viktiga är att det sker en förbättring

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Genmäle på Erik Nises inlägg i BT debatt den 30 juli

Tack Erik Nises för snabb och utförlig replik på min debattartikel av den 28 juli.

Nises inleder med att säga att han ”vill utgå från att intentionen var seriös” från min sida i förslag som vi moderater lade i socialnämnden angående krav på sysselsättning för de som lever på försörjningsstöd. Jag kan här försäkra att så var fallet. Vi verkar emellertid ha samma syn på valrörelsen att den ska vara” respektfull och saklig”. Det borde väl för övrigt gälla all politisk debatt.

Min erfarenhet från min korta tid i Borlängepolitiken är att det inte varit kännetecknande för den socialdemokratiska retoriken då jag bemötts med både ”bullshit” och att jag var ”stor i orden men liten på jorden”. Sådana epitet gavs av högt ledande företrädare för det socialdemokratiska partiet.

Annons

Annons

Bild: Mikael Hellsten

Det moderata förslag som vi här diskuterar är verklighet i många moderata kommuner i landet. Även socialdemokratiska kommuner tar frågan på allvar. I socialnämnden har moderata Växjö lyfts fram som positivt exempel. Nises förringar Växjö och andra kommuner som framgångsrikt arbetat med att få ned kostnaderna för försörjningsstöd och fått människor i meningsfull sysselsättning. Borlänge är ju ett exempel på motsatsen. För att nämna Växjös kostnad för försörjningsstöd så har den aldrig överstigit 100 miljoner. I Borlänge är den över 100 miljoner med en befolkning på 52 000 medan Växjö har 96 000 invånare. Men Växjös arbete med att få ned kostnaderna är väl enligt S i Borlänge inte ”färdigtänkt” för att använda Nises terminologi.

Det gläder mig att se att Nises läst protokollet från det aktuella mötet där vi moderater lade ett av flera förslag för förbättring inom socialtjänsten. Tänk om ni nu verksamma politiker kunde enas om att Borlänge kommun har stora sociala problem och ta er an dessa på ett seriöst sätt. Bara den samsynen vore en stor framgång för Borlänge. Socialdemokraterna i Borlänge får gärna ta moderata förslag och göra till sina egna. Det viktiga är att det sker en förbättring och att den för Borlänge negativa utvecklingen bryts.

Annons

Tänk om ni nu verksamma politiker kunde enas om att Borlänge kommun har stora sociala problem och ta er an dessa på ett seriöst sätt. Bara den samsynen vore en stor framgång för Borlänge.

Annons

Nises har en lång utläggning om vad socialdemokratin nu efter 80 års styre kommit på att behöver göras inom socialtjänsten i Borlänge. Jag avstår från att bedöma den åtgärdslistan och låter andra aktiva politiker i Borlänge ge sin syn.

Som avslutning faller Nises in i den socialdemokratiska demagogin att insinuera att jag för en ”raljant retorik” som kan leda till splittring och misstro. Det är på intet sätt min avsikt. Min syn på demokrati är att det ska tillåtas och finnas olika politiska riktningar och synsätt och att man ska granska sina politiska motståndares argument och utifrån dem föra en saklig debatt. Det är en grundpelare i de västerländska demokratierna. Till skillnad från länder som Kina.

Peter Henriksson (M), Borlänge.

Bild: Martin Lindström

Det politiska engagemanget kräver energi men ger också emellanåt positivt tillbaka för den som vill arbeta för ett bättre Borlänge. Som politisk föredetting vill jag dock avsluta med att nämna en förändring som jag fick igenom i socialnämnden. När vi hade enskilda ärenden i arbetsutskottet så fick vi ta del den ena beskrivningen värre än den andra hur barn har det i Borlänge. I Sverige är barnaga förbjudet sen länge. Trots det så polisanmäldes inte fall där föräldrar slog barn. Anledningen sades vara att det ”var inte bra för familjen”. Det var OK att slå sina barn i Borlänge. Det fick jag stopp på efter ett antal ärenden med ifrågasättanden från min sida, så nu polisanmäler kommunen alla ärenden där barnmisshandel förekommer. Det är jag stolt över.

Peter Henriksson, M, Borlänge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan