Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Vi vill gynna matproduktionen och den biologiska mångfalden i Dalarna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ekoåker i Borlänge 2022. Foto: Kersti Linderholm, Ny framtid.

Vi efterlyste faktagrundade beslut, men fick en replik med påståenden från Miljöpartiet. Vi blir bekymrade och undrar om miljöpartisterna ens har läst vårt inlägg i helhet. Men då Miljöpartiet redan i sitt program slår fast att certifieringen ”ekologiskt” ska gynnas så finns kanske inget utrymme för vetenskapliga argument.

Annons

Annons

Ingen har visat att mineralgödsel har någon negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Det finns inte heller någon logisk vetenskaplig anledning varför det skulle vara negativt. Tvärt om så möjliggör gödsling att Dalarna fortsatt kan ha bärkraftiga jordbruk då tillgången till åkermark är starkt begränsad. Som vi skrev tidigare så är det viktiga för den biologiska mångfalden att det finns jordbruk, inte vilken certifiering de har. Det finns inte heller något seriöst underlag som visar att det har blivit färre bin, humlor och insekter i Dalarna eller Sverige.

Det är definitivt betydligt dyrare att köpa in ekologisk mat, vilket vi har kontrollerat med leverantörer. Även vår mening om att Borlänge kommun hellre väljer importerade ”ekologiska” grönsaker än vanliga svenska, är bekräftat. Dessutom subventioneras ekoodlingen med runt en miljard av våra skattepengar, till ingen miljö- eller klimatnytta.

Miljöpartisterna avfärdar frågan om matens klimatpåverkan genom att förespråka mer vegetariskt. Men minst 90 % av den ekologiska produktionen i Sverige (och mer i Dalarna) är just mjölk och kött. Så mer vegetariskt som är ”ekologiskt”, blir import.

Miljöpartiet är stolta över att gynna de ekonomiska intressena i ekokarusellen. Vi i Ny framtid vill istället gynna den svenska matproduktionen och framförallt det som vi kan producera i Dalarna. För den biologiska mångfalden skull, men även med tanke på klimatet och vår självförsörjningsförmåga.

Kersti Linderholm, Ahmed Abdiqadir, Agneta Nyvall, Ny framtid

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan