Annons

Annons

Annons

Borlänge

Insändare
Resursskolan behöver ett eget fritidshem

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Resursskolan vänder sig till elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Eleverna kan ha sociala eller emotionella svårigheter eller någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Där ges eleverna möjlighet att uppnå goda resultat eftersom man arbetar utifrån deras individuella förutsättningar..

Men är eleverna i behov av fritids före eller efter skoldagen ges inte den möjligheten. Utan då är eleven hänvisad till kommunens befintliga fritidshem på dess tidigare hemskola.

Annons

Annons

Henrik Anderson, Ny framtid.

Bild: Martin Lindström

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Många av eleverna som går i resursskolan behöver samverka med få elever, alltså vara i ett mindre sammanhang för att klara av att få lyckas. Om elevens behov under skoldagen är anpassad utifrån det, varför skulle behovet försvinna delar av dagen?

Här behöver Borlänge Kommun tänka om. Vi i Ny framtid tycker det är självklart att dessa elever skall få möjlighet att lyckas under hela dagen.

Henrik Anderson, Ny framtid

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan