Annons

Annons

Annons

Borlänge

Insändare
Centraliseringen drabbar länets pensionärer hårt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Livsmedelsbutikerna på landsbygden blir färre och färre. (Arkiv)

Bild: Johanna Dyrén

Annons

Dalarna är till ytan ett stort län med mycket glesbygd. Servicen i form av handel, sjukvård, apotek m.m. samlas allt mer i kommunernas centralorter.

Urbaniseringen går fort och de som bor och verkar på landsbygden ser mer och mer av den nödvändiga servicen försvinna. Handlare slår igen liksom apotek och andra serviceinrättningar. Det blir allt svårare att rekrytera nödvändig personal till vård och omsorg. Inte minst gäller detta tandvården där flera folktandvårdsenheter på landsbygden saknar tandläkare och annan för verksamheten nödvändig personal. Denna utarmning sker samtidigt som kollektivtrafiken försämras och bensin- och dieselpriser skjuter i höjden till vad som bara för ett år sedan skulle uppfattats som ockerpriser.

Annons

Annons

Många seniorer drabbas hårt ekonomiskt och praktiskt av detta. De tvingas köra allt längre sträckor för att erhålla de varor och tjänster som erfordras till livets nödtorft. Den skattelättnad på drivmedel som utlovades i valrörelsen vet vi nu i princip uteblir. Efter beredningen i budgetprocessen kan vi konstatera att det bara blev några öres sänkning kvar jämfört med de storstilade löften som gavs av flera partier före valet. Ett sätt att underlätta för boende på landsbygden i Dalarna, och då speciellt de äldre, skulle kunna vara att handlarna i tätorterna erbjuder internetbeställning och utkörning av mat- och apoteksvaror. Detta skulle dessutom gynna merförsäljningen hos aktuell handlare. Tyvärr har vi från många håll uppmärksammats på att handlarnas intresse i dessa sammanhang är litet eller i många fall obefintligt. PRO Dalarna uppmanar handeln att tänka om på denna punkt. Vi vill också uppmana Region Dalarna att utveckla och utvidga sin service så den blir mer jämställd och når ut även till medborgare som bor utanför de större centralorterna. Det är bra för miljön och för pensionärernas plånbok.

PRO Dalarna
Håkan Bengtsson, Konsumentansvarig

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan