Annons

Annons

Annons

Kvarnsveden

Insändare
Vill inte Borlänge kommun skydda riksintressanta Sör Amsberg?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Intresseföreningen och Byalaget i Sör Amsberg ställer sig frågande till nybyggen i byn.

Bild: Erik Nyholm

Sör Amsberg är klassat som Riksintresse för kulturmiljö.

Länsstyrelsen har sammanställt en dokumentation med riktlinjer för hur denna unika miljö skall bevaras. I dokumentet anges bland mycket annat hur eventuell nybyggnation skall utformas. Länsstyrelsen har under många år efterfrågat en plan från Borlänge kommun hur Riksintresset skall tas till vara men kommunen har under alla dessa år duckat för denna fråga.

Annons

Annons

I riktlinjerna för Sör Amsberg står det att man ska agera med stor försiktighet vid eventuell ytterligare bebyggelse. Under den tid länsstyrelsen har efterfrågat en plan för området har kommunen givit minst sex nya positiva förhandsbesked/bygglov vilket motsvarar över tio procents ökning av bebyggelsen i byn. Det senaste, nu aktuella positiva förhandsbeskedet gäller dessutom tre tomter i direkt närhet till varandra vilket ger en betydande förtätning av området. Hur kan Borlänge kommun anse att detta inryms i rekommendationen om stor försiktighet?

Vi har förståelse för att kommunen har press på sig att godkänna bygglov inför etableringen av Northvolts fabriker, men kan det vara rimligt att miljön i riksintressanta Sör Amsberg skall stå för en ökning som översatt till Borlänge kommuns befolkning på 52 500 invånare motsvarar en befolkningsökning på över 5 000 personer. Återigen, kan detta anses vara försiktighet?

Vi som bor i Sör Amsberg ställer oss mycket frågande till ytterligare bebyggelse i byn. När vi nu har ett Riksintresse utpekat, varför följer inte kommunen de riktlinjer som tjänstemän kunniga inom området tagit fram och rekommenderar? Ge oss ett svar på denna fråga.

Intresseföreningen och Byalaget i Sör Amsberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan