Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Fort och ogenomtänkt med Socialmoderaterna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Monica Lundin (L).

Bild: Mikael Hellsten

I den kommunala organisationen är det viktigt att det finns en tydlig gränsdragning mellan nämnderna så att det är glasklart vilken nämnd som ansvarar för vad, så att det också är tydligt var besluten ska tas. Det är också viktigt att varje nämnd har ansvar för sin egen budget och ges förutsättningar att ha full kontroll på och beslutanderätt i de beslut som påverkar dess verksamheter som man ansvarar för. Detta är så klart grundläggande förutsättningar för att medborgarna och den politiska oppositionen också ska kunna få insyn i beslutsfattandet men även för att ansvar ska kunna utkrävas i slutänden. Vi utgår också från att ledningarna i kommunens nämnder informerar varandra om tidigare tagna beslut och diskuterar gränsdragningar mellan nämndernas verksamheter.

Annons

Annons

Vi ifrågasätter om detta verkligen fungerar i Borlänge kommun efter det socialmoderata maktskiftet. Låt oss ta två exempel.

Kommunstyrelsen ska den 31 januari ta beslut om kameraövervakning på två skolor i Borlänge. Vi utgår från att det rör sig om utvändig kameraövervakning då barn- och utbildningsnämnden, numera skolnämnden, hittills ansvarat för och även tagit beslut om invändig kameraövervakning på två skolor. Det bör således förtydligas att det handlar om utvändig kameraövervakning i kommunstyrelsens beslutsunderlag och beslut. Det som sker i verksamheten och i skolan har rektor ansvar för tillsammans med nuvarande skolnämnd.

Jerk Pros (L).

Bild: Privat

Behov av kameraövervakning överhuvudtaget bör även komma från skolornas rektorer och dialog med dessa är därför helt nödvändig.

Vidare ska kommundirektören enligt beslutsförslaget ta fram förslag till rutiner för ersättningsanspråk vid avsiktlig skadegörelse. Vi vill uppmärksamma kommunledningen på att barn- och utbildningsnämnden redan beslutat om riktlinjer för skadeståndsanspråk vid skadegörelse. Det gjordes i november 2020 då nämnden beslutade om skärpta riktlinjer för trygghet och studiero. Skadeståndsanspråk styrs av skadeståndslagen. Läser man intervjuer med kommunstyrelsens ordförande kan man tro att det är enkelt att utkräva skadestånd. Så är inte fallet utan det är en mängd faktorer som ska beaktas. Men det blev ju en bra rubrik om hårdare tag och check på kommunledningens försök till bildsättning att nu händer det grejer! Vi ser det som allvarligt att nuvarande skolnämnd inte har involverats och informerats om beslutet kring kameraövervakning då det rör nämndens verksamheter och ökade kostnader torde landa på skolans hyra och påverka nämndens budget. Dessutom finns det redan befintliga riktlinjer och rutiner hur kommunen och skolan ska agera gentemot vårdnadshavare i fall av skadegörelse.

Annons

Annons

Det är uppenbart att kommunledningen via kommunstyrelsen vill visa handlingskraft på nämndernas bekostnad och klampa in på andra nämnders ansvarsområden.

Det andra exemplet är att man via kommunstyrelseordförandes Nises facebooksida får information om att gruppen för pedagogisk omsorg (dagbarnvårdarna) i Idkerberget ska flytta från Folkets hus till den gamla skolan. Monica Lundin, i egenskap av barn- och utbildningsnämndens ordförande, fick frågan kring detta ärende av Nises i slutet av förra året. Hon bad honom invänta årsskiftet så att den nya skolnämnden kan involveras i beslutet och då göra sin egen bedömning eftersom ansvaret och kostnaderna då tillhör den nya nämnden. Har skolnämnden informerats om detta? Svar nej. Men kommunstyrelsens ordförande kör på - ”Det viktiga är att jag får åka dit med nyckeln.” Slut citat.

Det är uppenbart att kommunledningen via kommunstyrelsen vill visa handlingskraft på nämndernas bekostnad och klampa in på andra nämnders ansvarsområden. Det är viktigare för kommunledningen att agera fort och obetänksamt än att agera rätt i dialog med kommunens nämnder, verksamheter och förvaltning. Hujedamig för att vara nämndordförande med sådana förutsättningar!

Monica Lundin (L), ordförande barn- och utbildningsnämnden 2019-2022
Jerk Pros (L), gruppledare, ledamot i skolnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan