Annons

Annons

Annons

Borlänge Centrum

Insändare
Debatten om Borlänge centrum är välkommen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar till Sven Janssons insändare i BT den 3:e mars 2023.

Jag uppskattar verkligen att Sven Jansson tar initiativ till en debatt om centrumutveckling. Därför vill jag komplettera med några sakupplysningar till grund för vidare diskussioner.

Koppartallen planerar bygge på Maximparkeringen.

Bild: Koppartallen.

1. Samhällsbyggnadsnämnden har inte sålt någon mark på Maxim. Försäljning och köp av mark ligger under kommunstyrelsen och beslutet att sälja marken till PEAB togs av den förra kommunstyrelsen.

Annons

Interiör från Boberghallen på 1897 års Allmänna konst- och industriutställning på Djurgården

Bild: Oscar Halldin/arkiv

Annons

2. Bobergshallen ägs inte av kommunen och ett köp och flytt av hallen skulle innebära ett stort risktagande med skattebetalarnas pengar. Ingen vet vad kostnaden skulle bli. Vi vet inte ens om byggnaden går att använda till annat än prydnad. Att investera i ett eventuellt konstverk för flera hundra miljoner skulle enligt mig vara politiskt vansinne.

Högskolan Dalarna i Borlänge centrum.

Bild: Jerry Brodin

3. Att Borlänges centrum förändras över tid är inte alls konstigt. Nu är det högskolans flytt och framtagande av ett eventuellt nytt busstorg som är i fokus och som kommer att förändra delar av centrum. I samband med det så har byggnadsnämnden under förra mandatperioden beställt en utredning från tjänstemännen som skall ge oss en större insikt om hur vi i en framtid utvecklar stadens centrum. Den utredningen kommer naturligtvis vara tillgänglig för allmänheten och jag vill väldigt gärna att handlare och andra näringsidkare i centrum engagerar sig i planerna.

Torghandel Sveatorget.

Bild: Jerry Brodin

4. Kommunen hyr i begränsad omfattning ut allmän platsmark till olika aktörer. Det är både krögare och deras uteserveringar men också torghandlare och matvagnar. De uteserveringar som finns på Sveatorget begränsar inte möjligheterna för torghandel. Det kan däremot finnas andra orsaker som komplicerar torghandeln. Här pågår dock en kommunikation med aktören för att hitta en bra lösning. Det viktiga här är att flera intressen kan mötas när vi använder allmän platsmark. Jag är tämligen säker på att uteserveringarna är till stor glädje för många medborgare under de ljusa och varma årstiderna- på samma sätt tror jag torghandeln uppskattas av flertalet.

Annons

Annons

Sveatorget, Borlänge.centrum.

5. Ingen skulle bli mer glad än jag om affärsverksamhet kan utvecklas i centrum och vi ser faktiskt tecken på det. Centrumhandeln och företagsverksamhet påverkas av många faktorer, såsom marknadstrender, konsumentbeteenden och andra ekonomiska faktorer som politiker kan ha begränsad eller mycket liten påverkan på. Naturligtvis påverkar både infrastruktur och antalet boende i ett område möjligheterna för handeln. Min uppfattning är att fler bostäder i centrum är bra både för tryggheten och stärker handelns möjligheter. Tillgång till bra parkeringsplatser och att dessa är tillgängliga för handelns kunder kommer även fortsättningsvis vara avgörande. I fråga om de nya p-taxorna har handlarföreningen varit drivande i den förändring som nu föreslås. Får den inte avsedd effekt så får vi göra om.

Jussi Nieminen Jusola
Ordförande i Miljö & Samhällsbyggnadsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan