Annons

Annons

Annons

Borlänge

Läsartext
Årsmöte med underhållning och avtackning

Detta är en läsartext.

Onsdagen den15 mars hade PRO Mjälga-Östermalm sitt årsmöte på Svanen. Till mötet hade kommit 38 deltagare varav vår egen underhållningsgrupp ”Träffengänget” med sju sångare och musikerna Eva Seger-dragspel, Sven-Erik ”Ecce” Borg-gitarr, Harry Göransson-durspel. Mötet inleddes med att ordföranden Håkan Castor hälsade deltagarna välkomna och genomförde parentation. Ett ljus tändes och till tonerna av ”En ton till himmelen” lästes namnen upp på de de nio medlemmar, som avlidit under år 2022. ”Träffengänget” fortsatte med sången.

Annons

Annons

Den avgående kassören Ulla Karlsson och ledamoten Ragnar Scherling

Bild: Håkan Castor

Därefter följde det sedvanliga årsmötesprogrammet.

Årsmötet valde Erik Arnberg till mötesordförande och Anders Jobs valdes till mötessekreterare.

Valda för åren 2023-2024 blev till ordförande Håkan Castor och till ledamöter; Louise Jobs och Buchardt Bettman samt till revisor Margareta Jönsson. Vald till kassör blev Anders Jobs och till ombud för PRO:s samorganisation Håkan Castor och till ersättare för honom Anneli Andersson.

Anneli Andersson och Lars-Åke Hedlund har ett år kvar som ledamöter. Gun Klintberg sitter kvar som revisor i ett år.

Till valberedning för ett år valdes Sten-Olof Eklund och till övriga två utsågs Eklund att utse ytterligare deltagare.

Presidiet avtackades med var sin blomma. Därefter avtackades Ulla Karlssson för sitt arbete som kassör och Ragnar Scherling för sitt arbete i styrelsen. De fick också var sin blomma.

Presidiet – ordförande Erik Arnberg och sekreterare Anders Jobs

Bild: Håkan Castor

Därpå underhöll ”Träffengänget” med ett pärlband av sånger.

Annons

Thure Klintman att resegruppen planerar en resa till Jädraås för att åka ånglok till Tallås. Den resan kommer att ske i juni månad, Han frågade deltagarna om det fanns intresse för en sådan resa och majoriteten sträckte upp sina händer.

Anders Jobs

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan