Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Utvecklingen mot en fossilfri bilpark går fort framåt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utvecklingen mot en fossilfri bilpark går fort framåt. I december stod elbilarna för majoriteten av nybilsförsäljningen i Sverige. I jämförelse går utbyggnaden av laddplatser alldeles för långsamt. Vi laddoperatör arbetar hårt för att bygga den laddinfrastruktur som krävs för en fossilfri transportsektor. Ett viktigt steg på vägen är den nya laddstation vid Ikea Borlänge med 16 supersnabbladdare som Recharge öppnat i veckan.

Nätbolagen Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten har på många sätt varit föredömliga att arbeta med, men tyvärr möts vi laddoperatörer av stora hinder för att fler delar av Sverige ska kunna elektrifieras. De största problemen är brist på kapacitet i elnäten och långa ledtider för nätanslutning. På sikt behöver vi både bygga ut våra nät och öka effekten, men vi vill inte låta de långsiktiga utmaningarna stå i vägen för lösningar här och nu. Recharge vill vara en konstruktiv kraft och presenterar därför förslag med syftet att bygga ut laddinfrastrukturen, som går att genomföra under nuvarande förhållanden.

Annons

Annons

Ikeas nya laddstationer i Borlänge.

Bild: Jerry Brodin

• Subventionerna till utbyggnad av laddinfrastruktur måste göras om. Subventionerna för laddstationer till personbilar bör gå till glest trafikerade delar av landet eller stöd till energilager vid laddstationer.

• Elnätsbolagen behöver större möjligheter att bygga ut elnätet baserat på prognoser om behovet. Om detta hade varit fallet skulle Sverige undvikit situationer där vi som laddoperatörer behöver betala nya nät för 10-talsmiljoner kronor. Dessutom hade elektrifieringen gått betydligt snabbare än idag.

• Recharge menar att flexibilitetslösningar är viktiga. Möjligheten till villkorade avtal mellan laddoperatör och elnätsägare är en del av lösningen och behöver komma på plats. Vi är också positiva till en ökad användning av lastbalansering för att bättre kunna använda nätets effekt.

• Transportsektorn står fortsatt för en tredjedel av alla klimatutsläpp. Att minska transportsektorns utsläpp genom elektrifiering är en viktig samhällsnytta och dessutom en lågt hängande frukt i klimatarbetet. Laddinfrastruktur behöver därför få förtur i jämförelse med andra anslutningar till elnätet.

Dalarnas riksdagsledamöter från alla partier har nu chansen att visa ledarskap och genomföra dessa förslag. Elbilister måste kunna lita på att det finns tillräckligt många laddare på en laddplats, att laddning finns tillgänglig när den behövs och att laddstationerna fungerar för att elbil ska vara ett tryggt alternativ till en fossilbil.

Håkon Vist, vd, Recharge

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan