Annons

Annons

Annons

Fotboll

Insändare
Två flugor i en smäll

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Intressant att läsa i Borlänge Tidning den 7 mars om IK Brages förslag till ny fotbollsarena och, i samma tidning den 24 mars, om förslaget från Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd om två cirkulationsplatser (rondeller) på Kvarnsvedsvägen vid Domnarvsvallen. Vi välkomnar ordförande Juha Nieminen Jusolas önskemål om allmänt samråd och ber härmed att få lämna våra synpunkter.

Om spårdiket genom Borlänge gjorts längre hade den besvärliga trafiksituationen vid Domnarvsvallen inte uppstått, skriver insändarskribenterna.

Bild: Jerry Brodin

Annons

Annons

Borlänge stads idé på 1950-talet att flytta bangården söderut och gräva ned dubbelbanorna i ett spårdike genom centrum var genial. Centralbron förband Hagalund och centrum i markplan. Och gav plats för Ovanbroparkeringen – lagom till 1960-talet när bilen tog över mycket av kommunikationerna – butikerna och ett levande centrum kunde fortsätta blomstra.

Som vi förstått det, så har trafikproblemen kring Domnarvsvallen sin grund i, att det så kallade ”Rivoli-eländet” inte fick sin naturliga lösning med en planfri korsning mellan Hushagen och centrum. Spårdiket borde ha grävts längre, för att tågen skulle slippa uppförsbacken från Domnarvet, och framför allt för att behålla vägförbindelsen i markplan mellan centrum och Hushagen. På likartat sätt skulle ett spårdike för järnvägen mot Repbäcken kunnat ge en spårfri korsning med Röda vägen.

Nu blev det som det blev. Den historiska förbindelsen från Borlänge by till Borganäs vid Domnarvsforsen kapades. Siljansvägen drogs fram till en grop med trafikljus, där den mötte nya Kvarnsvedsvägen. Förbindelsen med Domnarvet drogs längre bort, från Stenhålsgatan norr om Domnarvsvallen.

De två förslagen berör varandra

Om IK Brages förslag blir verklighet, kommer allt i ett intressant nytt läge. Borlänge skulle få en arena för elitfotboll med plats för storpublik, mera centralt placerad och med parkeringsplatser nära. Förutom att arenan troligtvis blir öppen även för andra större utomhusevent till lycka för hela Dalarna, så skapar området mellan Forssa centrum och Hushagen, när nuvarande Vallen är borta, utrymme för nya bostäder och möjlighet för goda och smidiga lösningar av aktuella trafikproblem.

Annons

Annons

Om förbindelsen från Domnarvet då flyttas till södra sidan av nuvarande Vallen, så att den möter Röda vägen i en fyrvägskorsning med Kvarnsvedsvägen, skulle det räcka med en enda rondell i stället för två. Samtidigt skulle en bekvämare tillfart till Gammelgården kunna skapas. Och från rondellen kunde en lämplig återknytning ske med gamla Kvarnsvedsvägens sträckning till Hushagen och Stora allén. Den föreslagna nya bostadsbebyggelsen kunde då ansluta mot Forssa centrum medan Hushagens minnesvärda stadsplan kunde behållas orörd.

Vi hoppas att Kommunen har möjlighet att fånga denna chans till ett lyckosamt beslut och genomförande och föreslår att förslaget om två cirkulationsplatser bordläggs tills vidare, så att vi inte bygger fast oss än en gång i en trafiklösning som låser framtida behov.

Matts Dahlberg och Sven Janson, Borlänge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan