Annons

Annons

Annons

Debatt
Gräddfil och särbehandling hör inte hemma i en demokrati

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunens representant, enhetschef Robin Slott, svarar inte på våra frågor angående ladugårdsbygget, där det finns flera tveksamheter kring påståendet att bygglov inte krävs. Ladugården är byggd inom sammanhållen bebyggelse och då krävs alltid bygglov enligt Boverket. Dessutom framgår det i Robin Slotts svar att bygget mestadels ingår i ett arbetsmarknadsprojekt och då är det definitivt inte en byggnad för lantbrukets behov och är därmed byggnadslovspliktigt. Inte heller är kommunen jordbrukare och även av den anledningen borde bygglov krävas.

Annons

Ny framtid undrar hur handläggning av bygget i Barkargärde gått till.

Bild: Jerry Brodin

Annons

Vi får inte heller svar på våra andra frågor om exempelvis ekonomin. Att kalla en isolerad byggnad med uppvärmning, vatten och avlopp för ”enkel” är anmärkningsvärt då köttdjursbesättningen inte kräver det och inte heller kan bära det ekonomiskt.

Det finns fler exempel som tyder på särbehandling av kommunens egna byggnationer.

Avloppsvattnet (dagvattnet) från Ornäs skola orsakar stor skada på jordbruksmark. När skolan skulle byggas ut ytterligare efterfrågades därför bygglovet för utbyggnaden, men det fanns inget. Några dagar senare, 9 december 2020, kom ansökan om bygglov in och positivt beslut togs av Samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge 27 januari 2021. I rekordfart hanterades alltså kommunens egen ansökan och dessutom under jul- och nyårshelger då det sällan brukar gå att få några svar av kommunen för vanliga medborgare. Någon besvärshänvisning medföljde inte beslutet, trots att lagen föreskriver det. Däremot kom ett skriftligt hot från en kommunal tjänsteman i chefsposition att en överklagan skulle leda till repressalier, vilket iscensattes.

Den behandling kommunens egna bygglov och projekt får är milsvitt från exemplen om viten för bastun i Tuna Hästbergs gruva, stolarna i Bastas uteservering eller festlokalen på Södra Backa. Det finns betydligt fler exempel, men dessa har lyfts i pressen senaste tiden.

Vi ställer oss alltså fortfarande frågan om kommunen har gräddfil för egna aktiviteter. Dessutom undrar vi om hot och särbehandling är förenligt med demokrati.

Kersti Linderholm, Agneta Nyvall, Ny framtid

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan