Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Planera för bättre bostadsförsörjning i hela Borlänge

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Borlänge behöver fler tomter för småhus. För att åstadkomma det måste kommunens planering förändras och bli positiv till byggande i alla delar av kommunen. Det ligger också väl i linje med de företagsetableringar som är på gång.

När Borlänge kommun planerat för nya bostäder har det funnits en vilja att koncentrera bebyggelsen till tätorten och Ornäs och i viss mån runt Torsång. Bostadsbyggandet har i flera år dominerats av flerbostadshus. Samtidigt har det varit brist på småhustomter. Inriktningen som gällt är en orsak till att många som arbetar i Borlänge bor i andra kommuner. Borlänge har länets största nettoinpendling. Det är bra att många arbetar i Borlänge men ännu bättre om fler bosätter sig här. Om brist på tomter gör att man istället köper hus i Falun, Säter, Gagnef eller Leksand så tappar kommunen invånare och missar skatteintäkter som skulle göra nytta i skola och omsorg.

Annons

Annons

År 2014 beslutades att kommunen skulle göra en fördjupad översiktsplan för landsbygden. I den skulle områden för ny bebyggelse utanför tätorten ha pekats ut. Ingen sådan plan har tagits fram. Hos kommunen har det i många år funnits en ovilja mot att tomter erbjuds på landsbygden. Ett tydligt exempel är de nya småhustomterna i Sellnäs. En detaljplan antogs i fullmäktige 2014 men de första fem tomterna var klara för tillträde i början av 2023.

Det är bra att förslag till detaljplan ska upprättas för Västra Oberget nära riksvägen norr om Ornäs och för Uvberget i riktning mot Ornäs. Tomter bör också ställas i ordning genom en försiktig utbyggnad öster om Barkargärdet. Dessa tre områden borde redan ha varit igång.

På grund av missade chanser i tidigare planering vill nu socialdemokrater och moderater bebygga den finaste jordbruksmarken i Stora Tuna genom att bygga i Bro, med stöd av en detaljplan från 1993. Centerpartiet är emot detta och står fast vid målet i kommunens miljöstrategi; att jordbruksmarkarealen i Borlänge inte ska minska.

Oro och krig i omvärlden, stigande räntor och kostnader har gjort att många byggprojekt stannat av. Byggandet av småhus minskar. Samtidigt måste vi planera för att möta efterfrågan när vändningen kommer. Behovet av bostäder kommer att öka när Northvolts verksamhet kommer igång. I Ludvika har Hitachi fått en extremt stor exportorder om 147 miljarder kronor för vindkraftsutrusning. Både Northvolt och Hitachi genererar jobb hos underleverantörer. Båda företagens verksamhet kommer att ge en växande arbets- och bostadsmarknad.

Annons

Centerpartiet ser möjligheter för utveckling i hela kommunen och vi vill därför planera för byggande även i Norr Amsberg, Ängesgårdarna, Repbäcken, Västertuna, Idkerberget och norr om Medväga. Centerpartiet föreslår att kommunen inventerar möjliga skogsområden för bebyggelse i samråd med markägarna.

För Centerpartiet i Borlänge; Karin Örjes, Monika Selahn, Lars Reyier, Klas Hedlund.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan