Annons

Annons

Annons

Romme

Insändare
Ett tio år gammalt löfte kan inte avfärdas med en axelryckning

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Markanspråken vid Tunets skola är inte tillräckligt utredda, skriver Louise Sigfridsson.

Bild: Arkivbild

Annons

Borlänge kommun valt att gå vidare med att utreda vad som gjort att Visby kommun har haft möjlighet att göra avsteg från markanspråket som följer med riksintresset. Det här tycker jag såklart är jättebra, men det som oroar mig är det som ni säkert redan läst tidigare; Erik Nises går ut i tidningen med att det är ”i princip omöjligt” att bygga skolan inom markanspråket trots att det inte ens är utrett varför andra kommuner gjort avstegen.

Att undersöka varför Visby fått gjort avstegen är givetvis viktigt. Men det är också viktigt att kolla på preciseringen av riksintresset i sin helhet. Vad jag kunnat läsa mig till så baseras markanspråket på tre delar. Det är möjligheten till utveckling av flygplatsen, det är bullernivåer och det är risken för tredje man (det säger också Erik Nises i Borlänge Tidnings artikel, 230901: ”Plats som föreslås till nya Tunets skola”). Det som är intressant i detta är att man i samma rapport (preciseringen) också skriver att man inte tror att en utveckling av flygplatsen är aktuell inom en överskådlig framtid. Bullerkurvor presenteras i bilder och där är norra delen inte alls har bullerpåverkan då största delen av start och landning sker från södra sidan av flygplatsen. När det gäller risken för tredje man så ska detta också ha utretts och risken för tredje man är inte över acceptabel nivå. För mig blir då frågan om markanspråkets syfte högst aktuellt.

Annons

Annons

Preciseringen av riksintresset baseras på tre delar; utveckling av flygplatsen, bullernivåer och risken för tredje man, skriver insändarskribenten.

Bild: Magnus Jakobsson

Till det bör också förklaras att både Boverket och Trafikverket är noga med att Riksintressen inte ska lägga ”en död hand” över de områden. Det nämns i flera skrivningar av både Trafikverket och Boverket.

Vi har dessutom diskuterat detta med länsstyrelsen som ställer sig frågande till varför inte kommunen är villiga att prova detta i ett detaljplansförfarande. Skolan är också planerad i översiktsplanen vilket ger kommunen stöd för sin sak (i preciseringen står det dock att ingen bebyggelse planeras i översiktsplanen vilket alltså är felaktigt). Givetvis har vi inte fått några besked från Länsstyrelsen, men att saken är så klar som kommunen vill få det att framstå stämmer inte.

Det tokigaste i detta är att om inte kommunen prövar detaljplanen så kommer heller inte preciseringen av riksintresset att prövas rättsligt. Att kommunen med preciseringen som stöd avfärdar Tunet som en möjlig plats för byggnation gör att rapporten ger verkan innan den ens prövats rättsligt, och intressena kommer inte att prövas mot varandra.

Att inte ifrågasätta preciseringen gör att beslut tas på felaktiga grunder.

Igen - när man lovat en skola i över tio år, så bör ansträngningen för att hålla det löftet vara betydligt mer än den axelryckning kommunen nu bidrar med. Hittills är det vi föräldrar som bidragit med att lyfta på de stenar kommunen lovade att lyfta på.

Louise Sigfridsson, förälder till barn på Tunet skola.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan