Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Undermålig vård och omsorg - det nya normala

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Olle Strandberg

Det finns tre nya intressanta rapporter som är ihopkopplade.

Katalys rapport Alla får det inte bättre, IVO:s Delredovisning av den nationella sjukhustillsynen och Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO).

IVO:s rapporter belyser tillståndet på våra sjukhus och på SÄBO.

Hur står det till med våra sjukhus?

IVO har undersökt 27 sjukhus, minst ett för varje region är med i undersökningen, alla regioner är alltså med. Deras slutsatser är rätt dystra. Det finns inte tillräckligt med vårdplatser, och patientsäkerheten kan inte garanteras. Överbeläggningen på akutavdelningar bidrar till ökad dödlighet hos patienterna. ”Det handlar om utbredd korridorvård, dygnslånga väntetider, läkemedel som inte ges i tid eller inte alls, medicinsk övervakning som inte sker utifrån patientens behov. Inte heller sköts grundläggande hygien, nutrition och vätska.” (IVO, 2002 s.4.)

Annons

Annons

”Sammantaget konstaterar IVO att lägstanivån är oacceptabelt låg. Regionerna, som ansvarar för vården, lever inte upp till de krav som ställs. Det är inte förenligt med den lagstiftning som gäller för svensk vård.”(IVO, 2022, s. 21)

Vårdavdelning.

Bild: Olle Strandberg

Och SÄBO?

”IVO kan konstatera att lägstanivån vad gäller medicinsk vård och behandling på SÄBO är för låg och att ingen kommun till fullo lever upp till de lagar och regler som finns.” (2022, s.6)

Att den sittande regeringen valt att inte skjuta till extra skattemedel till regioner och kommuner är välkänt, men att enbart kritisera dem är otillräckligt. Som IVO konstaterar är problemet 20 år gammalt och pågått under längre tid än så. Alltså i denna fråga är det samtliga sittande regeringar som låtit problemen fortgå, detta går inte att frånse, även om vissa av dem förvärrat situationen mer än andra.

För oss aktiva i kommun- och regionpolitik måste fråga oss en sak: Hur kan vi nu kritisera vår egen äldreomsorg eller sjukvård? Vi måste göra det med utgångsläget att den lägstanivån är för låg, såsom IVO konstaterar. Det Nya Normala, en kronisk underbemannad och en ständigt nedskuren vård och omsorg. En undermålig vård och omsorg, var du än bor i Sverige.

Annons

IVO - Inspektionen för vård- och omsorg.

Bild: Marko Säävälä/TT

Annons

Katalys rapport konstaterar bland annat en sak. Jämfört med 1980 så låg Sveriges spenderade skattemedel för välfärd 2019 på 240 miljarder kr mindre (Kallifatides, Sjöberg, 2023 s. 17). Att införa skatten vi tidigare hade för de rika skulle vara ett sätt att höja nivån på sjukvård och äldreboende. Alltså, arv, kapital, förmögenhets-, fastighets- och värnskatt. Det skulle inte drabba någon fattig, arbetar- eller medelklass, vilket är en stor skillnad mot idag, där vi dör i vårdköer och på akuter för att rika ska kunna vara rika.

Kroniskt dålig sjukvård och äldreomsorg, det nya normala, ett problem med enkla lösningar, i alla för oss i Vänsterpartiet.

Carl Blom, Vänsterpartiet Borlänge

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan